LEXA DESIGN & EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 6351842035

Skalna 8/5
43-190 Mikołów
Polska


Adres e-mail: info.lexadesign@gmail.com
Numer telefonu: 796133216

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000676599 przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.